main

Модел: ELTRADE А100S KL/DVV

Касовите апарати ELTRADE A100S KL/DVV са съобразени с изискванията на българското финансово законодателство и са предназначени за отчитане на оборотите от продажби на стоки и услуги и трансферирането им към сървъра на НАП посредством вграден GPRS осигуряващ дистанционна връзка между ФУ и НАП.

Касов апарат ELTRADE А100S KL е с вграден GPRS модул и КЛЕН (контролна лента на електронен носител) . \n Касов апарат ELTRADE А100S 03 DVV е с вграден GPRS модул и ЕКЛ (електронна контролна лента).

Серията ELTRADE А100S притежава редица функции присъщи на касовите апарати от висок клас, сред които са складови функции, издаване на фактури, режим “Ресторант” (разделяне поръчката за бар и кухня, отчет по неприключени сметки).